Νέα


27/09/2014
Σε μια προσπάθεια συσχετισμού των γλωσσών μεταξύ τους αλλά και των μορφωτικών τίτλων που παρέχονται στην κάθε μία απ΄ αυτές, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με αφορμή μια πρωτοβουλία της Ελβετίας, υιοθέτησε μία περιγραφική κλίμακα της χρήσης των γλωσσών, που είναι γνωστή ως ΚΕΠ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Η υιοθέτηση αυτής της κλίμακας αποτέλεσε κίνηση μεγάλης σημασίας...

27/08/2014
Η διαβάθμιση της χρήσης των γλωσσών και οι επιπτώσεις της για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. Όλο και περισσότεροι διοργανωτές εξετάσεων αναπροσαρμόζουν τη μορφή και τα επίπεδα των εξετάσεών τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΚΕΠ. Σαν αποτέλεσμα, ακούμε σήμερα να γίνεται λόγος για εξετάσεις επιπέδου Β2 (περίπου ισάξιες με αυτές του πιστοποιητικού ‘Lower’ που οι...