Ολοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες του μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Γαλλικών

  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για το σχολείο
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του PALSO (Elementaire, Certificat)
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Γαλλικά Τμήματα των Ελληνικών-Πανεπιστημίων και σε Γαλλικά Πανεπιστήμια
  • Τμήματα ενηλίκων
  • Ιδιαίτερα μαθήματα