Πληροφορική

Το Τμήμα Πληροφορικής ασχολείται με την ολοκληρωμένη εκμάθηση και τη διεξοδική κατάρτιση των σπουδαστών στις σύγχρονες εφαρμογές Πληροφορικής, όπως πιστοποιείται και αναγνωρίζεται με τα διεθνή πτυχία ECDL, MICROSOFT, ACTA (Κρατικό Πτυχίο).

Παίξτε το μέλλον σας... στα δάχτυλα με πιστοποίηση

Αποκλειστικά μέσα από σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης δίνουμε την ουσιαστική γνώση Η/Υ. Απόλυτη εξειδίκευση και εξασφαλισμένη πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο.


  • Ειδικά προγράμματα για μαθητές
  • Ολιγομελή τμήματα για σπουδαστές
  • Ειδικά τμήματα για παιδιά από 4 ετών
  • Ταχύρυθμα τμήματα για νέες τεχνολογίες