Ολοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες του μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Γερμανικών

  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για το σχολείο
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του PALSO (Elementar-, Grund-, Mittelstufe, Zertifikat)
  • Εξετάσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε (Zertifikat, Mittelstufe, Kleines καιGrosses Deutsch Sprachdiplom)
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισαγωγή στα Γερμανικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε Γερμανικά Πανεπιστήμια
  • Τμήματα ενηλίκων
  • Ιδιαίτερα μαθήματα