Προγράμματα Γλωσσών

Ολοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο (Common European Framework C E F ) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης ανταποκρίνεται στις δυνατότηες και τις ανάγκες κάθε εκαπιδευόμενου μετά απο προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.


Παρακαλούμε επιλέξτε τμήμα γλωσσών που σας ενδιαφέρει:


Αγγλικά english
Γαλλικά french
Ιταλικά italian
Γερμανικά german
Ισπανικά spanish